dinsdag 18 september 2012

Les: Hoeveel water gebruiken we per dag?

Ons thema in de klas is water. Een veelzijdig thema en ik heb dan ook al veel materiaal verzameld.
Zie hier:
Een ouder heeft ook meegeholpen met zoeken en kwam met:
Vandaag heb ik een les gemaakt over het watergebruik op een dag. Ik heb de les in notebook gemaakt en is hier te downloaden en daarna te openen met deze site .  Maar je kan ook de viewer downloaden. 
Deze les is gemaakt voor een response LE set maar geef de kinderen gekleurde kaartjes en ze kunnen ook allemaal meedoen.

Een pagina van de les:
Vraag is: Je gaat naar het toilet hoeveel water wordt er gebruikt?  Eén emmer, een maatbeker of 2 emmers?
zondag 16 september 2012

Informatie van de ouders uit mijn klas.

Elk jaar verzamelen we informatie van de ouders uit de klas over:

 • Adres
 • Telefoonnr thuis
 • Geboortedatum kind
 • Mobiel nr moeder
 • Mobiel nr vader
 • Welke NSO?
 • Welke dagen NSO?
 • Welke dagen niet overblijven
 • E-mail adres
 • Voornaam moeder
 • Voornaam vader
 • Wat wij nog meer moeten weten. 
Dit jaar heb ik deze informatie verzameld door de ouders een google-vragen formulier toe te sturen. De ouders moeten dit formulier invullen en de gegevens krijg je in een overzichtelijk formulier terug. Het formulier is weer makkelijk te in een excel bestand te downloaden.

Hoe je een google-formulier kunt maken lees je op de Yurls van de Centrumschool. 
Alle ouders hebben het formulier ingevuld. Nog nooit had ik zo snel alle gegevens verzameld. 

donderdag 13 september 2012

iPad Tekenblok

Vorig jaar mochten de kinderen een app van de kinderpagina kiezen om te doen. Nu zijn ze groep 2 en wil ik eens kijken wat ze ervan terecht brengen als ze een opdracht krijgen.
De kinderen mogen met de app Tekenblok werken.
Het tekenblok is een app waarbij de kinderen zelf een tekening/prent kunnen maken. Ze hebben de beschikking over digitale verfkwasten, stiften, krijt, potloden en stickers. Ook kunnen ze een achtergrond kiezen.

woensdag 5 september 2012

My Little Suitcase

Tijdens de Engelse les mogen 2 kinderen op de iPad de app My Little Suitcase spelen.
De kinderen kiezen voor Multiplayer, daarna de plek kiezen vanwaaruit gespeeld wordt en dan kunnen ze aan de slag.

De kinderen klikken op een plaatje. Wat op het plaatje staat wordt in het Engels uitgesproken. (kinderen kunnen het eventueel nazeggen) En degene die dat plaatje bij zijn verzameling heeft krijgt het plaatje.
Wie heeft het eerste zijn/haar verzameling vol.

Spelen is belangrijk!

Vrij spelen is het spelen van kleuters zonder dat daar regels en opdrachten aan verbonden zijn.
Dat (vrij) spelen belangrijk is voor kinderen weten we allemaal. Kinderen leren een heleboel als ze aan het spelen zijn.
Tijdens het vrije spel moet de leerkracht de  kinderen goed observeren en die observaties gebruiken voor de lessen en begeleiding die ze gaat geven.

Wat leren kinderen tijdens het spelen: 
* Kinderen ontwikkelen tijdens het spelen een goede werkhouding. Tijdens het spelen zijn ze namelijk een poos met hetzelfde bezig.
* Spelen is goed voor de sociale ontwikkeling. Ben je lekker in je spel dan zul je niet snel een conflict opzoeken. Het geeft gezelligheid en plezier.
* Tijdens het spelen leert het kind vaardigheden en ontdekt het nieuwe dingen. (omgang met andere kinderen, taalontwikkeling, eigenschappen van materiaal etc etc)
* Als kinderen goed spelen ontwikkelen ze hun zelfvertrouwen en krijgen meer grip op de wereld om hen heen.

De ontwikkeling van het spelen: 
Een jongste kleuter kan nog erg op zichzelf gericht zijn en speelt nog erg veel alleen. Op een gegeven moment krijgt het kind in de gaten dat er ook andere kinderen in zijn omgeving spelen en gaat het naast andere kinderen spelen. Hij/zij kijkt wat de ander doet. Daarna komt het kind tot samenspelen. Er komen overleg momenten en de kinderen zullen naar elkaar luisteren. Eerst met een enkel kind en later met meerdere kinderen.
Bij de ontwikkeling van het spelen zullen fases van spelen elkaar overlappen.

Vrij spelen betekent niet dat je het niet kan sturen. Als leerkracht kun jij de kinderen een doos met materiaal geven en wat magneten en de kinderen hier mee laten spelen. Kijk wat ze ermee doen en speel daar op in.
Of je legt in de poppenhoek een paar koffers neer.
Er zijn vele manieren te bedenken om het spel van de kinderen te beïnvloeden. Het is belangrijk dat het materiaal uitdagend voor het kind is.

Als een kind niet tot spelen komt dan heeft het hulp nodig. Die hulp kan je bieden door samen met het kind te gaan spelen en daarbij te verwoorden wat je doet. Ook kun je gerichte vragen stellen aan het kind. Bv in de poppenhoek vraag je het kind of hij/zij koffie voor je wilt zetten. Laat het kind de handelingen uitvoeren eventueel met behulp van vragen.

Artikel:
RUG-onderzoek: kleuters gebaat bij meer tijd voor vrij spel.