vrijdag 30 augustus 2013

Gymles

Vandaag in het speellokaal hebben we verschillende oefeningen gedaan. Omdat het jongste kleuters zijn heb ik ze vrij laten kiezen bij welke vorm ze wilden spelen. Het springen was veruit favoriet.

dinsdag 27 augustus 2013

Bootje knutselen.

Beginsituatie is een groep jongste kleuters met weinig of geen knip en plak ervaring.

Om de knutselactiviteit te introduceren vertel ik tijdens de kring een verhaal over een meisje die op school een bootje mag knutselen. Tijdens het verhaal komen de vaardigheden aan bod. Zo moet het meisje uit het verhaal op zoek naar de spulletjes die ze klaar moet leggen en bedenkt ze hoe ze te werk zal gaan. Ook vertel ik hoe het meisje tot slot alle spulletjes weer netjes opruimt. Deze activiteiten laat ik ook zien. Aan het eind heb ik een bootje geknutseld en alle spullen weer netjes opgeruimd.

Het is heerlijk om te zien hoe de kleuters dan aan de slag gaan.
Zie het resultaat:

Liedje: Twee handen op de tafel

Een heerlijk beweegliedje voor de jongste kleuters.

Twee handen op de tafel, twee handen in de zij.
Twee handen op de schouders op het het hoofdje allebei.
Nu maken we twee vuisten zo stevig als 't maar kan.
Daar gaan we dan mee trommelen van je rommelebommelebom.
De duimen zijn de dikste de pinken zijn maar klein.
Nu moeten alle handen weer vlug op het ruggetje zijn.
Spreektekst:
Hokus pokus pilates peer, en kijk daar zijn mijn handen weer.

dinsdag 20 augustus 2013

Kleutergroep; homogeen of heterogeen?

Dit jaar heb ik, samen met mijn duo, weer een nieuwe groep van 20 jongste kleuters.
Deze groep zullen we de komende 2 jaar gaan begeleiden totdat ze naar groep 3 gaan. Er zullen tussentijds geen kinderen meer bijkomen. Homogene groepen zie je niet vaak meer in het kleuteronderwijs. Toch ben ik blij dat ze er bij ons op school nog steeds voor hebben gekozen om de groepen homogeen te houden. Een homogene groep houdt nog wel in dat er een leeftijdsverschil van bijna een jaar kan zijn. De oudste kinderen worden al in oktober 5 jaar terwijl de jongste in augustus 4 jaar is geworden. Het verschil tussen jongste kleuters en oudste kleuters vind ik ook erg groot. 
Jongste kleuters hebben heel ander onderwijs nodig dan oudste kleuters. 
Enkele verschillen:
* Taal:
Jongste kleuters hebben sterk behoefte aan huis tuin en keuken verhalen. Kort, simpel en langzaam verteld. 
Oudste kleuters kunnen veel complexere verhalen aan en hebben ook al veel meer belangstelling voor boeken en voorlezen. 
* Ruimtelijk inzicht: 
Jongste kleuters overzien de ruimte nog niet zo goed. Simpele tikspelen als vos kom uit je hol en de reus en de kabouter passen goed bij hen. Het wedstrijd element is nog niet erg belangrijk. 
Oudste kleuters hebben al veel meer ruimtelijk inzicht. Ze letten op de tikker en maken schijnbewegingen. Vrije tikspelen en tikspelen met hindernissen passen bij hen. Het wedstrijdreglement is sterk aanwezig. 
* Hoeveelheden
Jongste kleuters zijn nog erg bezig met tellen en experimenteren met hoeveelheden. 
Oudste kleuters zijn beginnende rekenaars. Ze houden van kleine rekenvraagstukken. 
* Knutselopdrachten
Jongste kleuters zijn bezig met vaardigheden eigen maken als knippen en plakken. 
Oudste kleuters willen een resultaat en zijn al veel meer gericht op het product. 
* Muziek
Jongste kleuters zingen eenvoudige liedjes met een eenvoudige melodie. 
Oudste kleuters kunnen al veel moeilijker teksten aan en ook de melodie kan afwijken van de standaard. 

Ik heb altijd met homogene groepen gewerkt dus ik weet niet anders maar ik wil ook niet anders. Ik zie grote voordelen bij de kringactiviteiten en de spellessen. Deze activiteiten kan ik nu goed laten aansluiten bij de belevingswereld van de groep en ook sluit het beter aan bij hun niveau. Dat is in een heterogene groep toch veel lastiger? In mijn groep met 20 homogene kinderen vind ik het verschil tussen de kinderen al heel groot. De kinderen stimuleer ik dan ook om elkaar daar waar nodig te helpen. 

Ik ben erg benieuwd naar andere meningen over wel of niet homogene groepen.