dinsdag 20 augustus 2013

Kleutergroep; homogeen of heterogeen?

Dit jaar heb ik, samen met mijn duo, weer een nieuwe groep van 20 jongste kleuters.
Deze groep zullen we de komende 2 jaar gaan begeleiden totdat ze naar groep 3 gaan. Er zullen tussentijds geen kinderen meer bijkomen. Homogene groepen zie je niet vaak meer in het kleuteronderwijs. Toch ben ik blij dat ze er bij ons op school nog steeds voor hebben gekozen om de groepen homogeen te houden. Een homogene groep houdt nog wel in dat er een leeftijdsverschil van bijna een jaar kan zijn. De oudste kinderen worden al in oktober 5 jaar terwijl de jongste in augustus 4 jaar is geworden. Het verschil tussen jongste kleuters en oudste kleuters vind ik ook erg groot. 
Jongste kleuters hebben heel ander onderwijs nodig dan oudste kleuters. 
Enkele verschillen:
* Taal:
Jongste kleuters hebben sterk behoefte aan huis tuin en keuken verhalen. Kort, simpel en langzaam verteld. 
Oudste kleuters kunnen veel complexere verhalen aan en hebben ook al veel meer belangstelling voor boeken en voorlezen. 
* Ruimtelijk inzicht: 
Jongste kleuters overzien de ruimte nog niet zo goed. Simpele tikspelen als vos kom uit je hol en de reus en de kabouter passen goed bij hen. Het wedstrijd element is nog niet erg belangrijk. 
Oudste kleuters hebben al veel meer ruimtelijk inzicht. Ze letten op de tikker en maken schijnbewegingen. Vrije tikspelen en tikspelen met hindernissen passen bij hen. Het wedstrijdreglement is sterk aanwezig. 
* Hoeveelheden
Jongste kleuters zijn nog erg bezig met tellen en experimenteren met hoeveelheden. 
Oudste kleuters zijn beginnende rekenaars. Ze houden van kleine rekenvraagstukken. 
* Knutselopdrachten
Jongste kleuters zijn bezig met vaardigheden eigen maken als knippen en plakken. 
Oudste kleuters willen een resultaat en zijn al veel meer gericht op het product. 
* Muziek
Jongste kleuters zingen eenvoudige liedjes met een eenvoudige melodie. 
Oudste kleuters kunnen al veel moeilijker teksten aan en ook de melodie kan afwijken van de standaard. 

Ik heb altijd met homogene groepen gewerkt dus ik weet niet anders maar ik wil ook niet anders. Ik zie grote voordelen bij de kringactiviteiten en de spellessen. Deze activiteiten kan ik nu goed laten aansluiten bij de belevingswereld van de groep en ook sluit het beter aan bij hun niveau. Dat is in een heterogene groep toch veel lastiger? In mijn groep met 20 homogene kinderen vind ik het verschil tussen de kinderen al heel groot. De kinderen stimuleer ik dan ook om elkaar daar waar nodig te helpen. 

Ik ben erg benieuwd naar andere meningen over wel of niet homogene groepen. Geen opmerkingen: