vrijdag 31 augustus 2012

Een zin langer maken.

Gevonden op de site van Meester Tim:

Een zin langer maken. 


Dit lijkt me een prima oefening om met de kleuters uit mijn groep te doen.

Per zin een notebook-pagina maken voor op het SMART Board zodat we de zinnen later nog eens terug kunnen lezen.

(5-minuten oefening/spel)

woensdag 29 augustus 2012

Hoe was je vakantie?

De zomervakantie zit er voor ons ook bijna op en wat is het altijd leuk om te luisteren naar de vakantie-verhalen van de kinderen. Toch is het voor sommige kinderen ook lastig om weer naar voren te halen wat ze ook alweer allemaal gedaan hebben in de vakantie. Daarom heb ik een SMART Board les gemaakt om het  aanschouwelijker te maken.

In notebook heb ik verschillende pagina's gemaakt.
* Hoe ging je op vakantie? (vervoersmiddelen)
* Wat voor weer had je?
* Waar heb je geslapen?
* Hoe zag je omgeving eruit?
* Wat heb je in de vakantie gedaan?

Ik hoop dat deze vragen de kinderen zullen stimuleren om meer te vertellen over hun vakantie.

Dan kunnen we ook kijken hoeveel kinderen er met de auto op vakantie zijn geweest. Het cijfer kan erbij geschreven worden. Kinderen kunnen zelf op de pagina turven wat ze hebben gedaan en aan het eind kunnen we kijken naar de aantallen en begrippen als meer/minder/evenveel kunnen aan de orde komen.


Het doel van de les:
* Uitbreiden van de woordenschat
* Ontwikkelen taalvaardigheid.
* Plezier aan taal
* Luisterhouding. Weet je nog hoe ..... op vakantie ging?
* Tellen-cijfersymbolen-begrippen


Dan heb ik een knipblad gemaakt met de plaatjes. De kinderen kunnen tijdens de werkles een blad maken met de plaatjes die bij hun vakantie passen.

Heb je geen notebooksoftware? Kijk dan even op mijn smartkleuter.yurls.net Daar vind je een link om de viewer te downloaden of om de les online te openen.

maandag 27 augustus 2012

In the Big Blue Sea

Tellen in een zomers sfeertjeInleiding van de les:
* Op tafel liggen vissen, playmobiel poppetjes, bootjes en cijfers. We luisteren naar het liedje en na afloop vraag ik de kinderen of ze weten hoeveel vissen, kinderen en boten geteld werden. De hoeveelheden worden gelegd met de cijfersymbolen erbij.
Het liedje wordt nog een keer bekeken en meegezongen voor zover dat kan.
Kern van de les:
* Kind mag aantal vissen neerleggen. Ander kind zoekt het het cijfer erbij. Hetzelfde met de vissen en de kinderen.
- De groep in 3 groepen verdelen en de groepjes zelfstandig deze opdracht laten doen.
Differentiatie:
* 6 Vissen, kind mag aantal vissen weghalen, ander zegt hoeveel er weg zijn en legt beide cijfersymbolen neer.
* Kind legt cijfersymbool neer en ander kind legt aantal vissen neer.
Afsluiting:
Weer met de hele groep.
Op tafel liggen 2 vissen, 2 poppetjes en 2 boten en we hebben een theedoek.
Kinderen doen hun ogen dicht juf (of kind) legt bv 2 vissen en 1 boot onder de theedoek. De kinderen moeten raden/zeggen wat er onder de theedoek ligt.
Liedje herhalen.

Doel:
Tellen, herkennen cijfersymbool, hoeveelheidsbegrip

Beginsituatie: 
Kinderen hebben Engelse les en Engelse woorden zijn bekend.
Kinderen tellen vlot tot 10 en kennen de cijfersymbolen tot 5 goed en tot 10 redelijk tot goed
Werkvorm is bekend.


woensdag 22 augustus 2012

Werkbladen, waarom zou je ze gebruiken?

Wie werkbladen gebruikt in zijn kleutergroep heeft een gebrek aan fantasie. Dit is een opmerking vanuit mijn opleidingstijd die mij nog vers in het geheugen staat. Ik kan er ook volledig achter staan en zal zelf ook niet snel naar werkbladen grijpen. Met welk doel zou je werkbladen in willen zetten in een kleutergroep?
 BV:
De opdracht: Schrijf de letter Z in de Z
Doel zou kunnen zijn: Oog-hand coördinatie, ontwikkelen van de fijne motoriek, inprenten van de letter z
Alternatieven die ik zou willen aandragen en die ook dat doel zullen behalen:
* Probeer de letter z eens op de kralenplank te maken. (in het groot - in het klein <-- nog een doel )
* Kan je ook een z lopen op de grond?
* Maak eens een z op het schoolplein van krijt.
* Een blad helemaal vol geschilderd met de z in verschillende kleuren, of met beperkte kleuren. Het moet in ieder geval een prachtig schilderij worden zodat je het kan ophangen en er vaker naar kunt kijken.
* Teken met je vinger in de zandtafel de letter z, probeer het ook eens met een andere vinger.

Een ander voorbeeld:
Hier zie je de toren van Pluk. Schrijf (of leggen mag ik hopen) bij elke etage het juiste cijfer.
Doel: tellen, volgorde telrij
Dan hier de alternatieven:
* Opdracht in de bouwhoek is om de flat van Pluk te maken. Op het moment dat hij klaar is vraag je aan de kinderen hoeveel etages de flat heeft. (kinderen gaan tellen en overleggen hoeveel etages) Dan vraag je of de kinderen de cijferkaartjes op de juiste etage kunnen plakken met plakband.
Het voordeel om de opdracht op deze manier te doen is dat je kinderen kunt laten samenwerken. Kinderen die wat verder zijn in hun ontwikkeling kunnen andere kinderen helpen. Goed voor het zelfbeeld van de kinderen. Bij een werkblad die toch individueel gemaakt moet worden zullen er kinderen zijn die er moeite mee hebben en het gevoel krijgen dat ze falen.

* Wil je ze vlot de telrij laten leggen? Geef de kinderen dan cijferkaartjes van 1 t/m 10 en laat ze dat op de tafel leggen. Weet je dat een kind het nog niet kan? Laat het meekijken met een ander of liever: zoek een andere oefening.
* Stroken opplakken, dit zijn de etages van de flat van Pluk. Hoeveel etages heb je gemaakt? Kan je de cijfersymbolen erbij plakken/leggen. Per kind bekijken of hij/zij deze (extra) opdracht ook aan kan.

Ik vind het heel belangrijk om goed te kijken naar het individuele kind. Een werkblad is een vaste opdracht daar kan niet gemakkelijk vanaf geweken worden. Ik zoek liever opdrachten waarin je als leerkracht kunt differentiëren. Wat kan/wil het kind en waar/hoe kun je hem in zijn ontwikkeling vooruit helpen?

Kinderen vinden werkbladen soms leuk om te doen. Vooral eind groep 2 willen ze er wel eens om vragen. Ze hebben dan het idee dat ze 'echt' aan het werk zijn. Dit is voor mij een reden om ze soms uit de kast te halen. Maar ook dan kijk ik goed naar de kinderen en als ik merk dat ze er flauw van zijn dan stop ik ze graag weer weg.

Een doel van een werkblad zou kunnen zijn: Voorbereiden op het werken zoals in groep 3. Maar laten we het dan ook met groep 3 opdrachten doen.
maandag 20 augustus 2012

Welkom in groep 2

Dinsdag 4 september begint onze school weer. Op maandag 3 september beginnen de leerkrachten met een vergadering en worden de laatste puntjes op de i in de klas gezet. Komend jaar heb ik op maandag een ICT-dag en op donderdag en vrijdag sta ik voor een hele leuke groep 2. Deze groep hebben mijn collega en ik vorig jaar ook gehad dus de kinderen zijn bijna allemaal bij ons bekend. We verwelkomen één nieuw jongetje dit jaar in de groep.

Ik wil de ochtend gaan beginnen met een Wordle van de namen van de kinderen uit de klas. Ik zal met de kinderen een kort gesprekje voeren over wie we ook alweer zijn hoe we heten en of je ook je eigen naam weet te vinden in de Wordle. Misschien kunnen kinderen kort iets over zichzelf vertellen of willen kinderen iets over elkaar vertellen.Deze Wordle is een voorbeeld.
Create your own Wordle