woensdag 22 augustus 2012

Werkbladen, waarom zou je ze gebruiken?

Wie werkbladen gebruikt in zijn kleutergroep heeft een gebrek aan fantasie. Dit is een opmerking vanuit mijn opleidingstijd die mij nog vers in het geheugen staat. Ik kan er ook volledig achter staan en zal zelf ook niet snel naar werkbladen grijpen. Met welk doel zou je werkbladen in willen zetten in een kleutergroep?
 BV:
De opdracht: Schrijf de letter Z in de Z
Doel zou kunnen zijn: Oog-hand coördinatie, ontwikkelen van de fijne motoriek, inprenten van de letter z
Alternatieven die ik zou willen aandragen en die ook dat doel zullen behalen:
* Probeer de letter z eens op de kralenplank te maken. (in het groot - in het klein <-- nog een doel )
* Kan je ook een z lopen op de grond?
* Maak eens een z op het schoolplein van krijt.
* Een blad helemaal vol geschilderd met de z in verschillende kleuren, of met beperkte kleuren. Het moet in ieder geval een prachtig schilderij worden zodat je het kan ophangen en er vaker naar kunt kijken.
* Teken met je vinger in de zandtafel de letter z, probeer het ook eens met een andere vinger.

Een ander voorbeeld:
Hier zie je de toren van Pluk. Schrijf (of leggen mag ik hopen) bij elke etage het juiste cijfer.
Doel: tellen, volgorde telrij
Dan hier de alternatieven:
* Opdracht in de bouwhoek is om de flat van Pluk te maken. Op het moment dat hij klaar is vraag je aan de kinderen hoeveel etages de flat heeft. (kinderen gaan tellen en overleggen hoeveel etages) Dan vraag je of de kinderen de cijferkaartjes op de juiste etage kunnen plakken met plakband.
Het voordeel om de opdracht op deze manier te doen is dat je kinderen kunt laten samenwerken. Kinderen die wat verder zijn in hun ontwikkeling kunnen andere kinderen helpen. Goed voor het zelfbeeld van de kinderen. Bij een werkblad die toch individueel gemaakt moet worden zullen er kinderen zijn die er moeite mee hebben en het gevoel krijgen dat ze falen.

* Wil je ze vlot de telrij laten leggen? Geef de kinderen dan cijferkaartjes van 1 t/m 10 en laat ze dat op de tafel leggen. Weet je dat een kind het nog niet kan? Laat het meekijken met een ander of liever: zoek een andere oefening.
* Stroken opplakken, dit zijn de etages van de flat van Pluk. Hoeveel etages heb je gemaakt? Kan je de cijfersymbolen erbij plakken/leggen. Per kind bekijken of hij/zij deze (extra) opdracht ook aan kan.

Ik vind het heel belangrijk om goed te kijken naar het individuele kind. Een werkblad is een vaste opdracht daar kan niet gemakkelijk vanaf geweken worden. Ik zoek liever opdrachten waarin je als leerkracht kunt differentiëren. Wat kan/wil het kind en waar/hoe kun je hem in zijn ontwikkeling vooruit helpen?

Kinderen vinden werkbladen soms leuk om te doen. Vooral eind groep 2 willen ze er wel eens om vragen. Ze hebben dan het idee dat ze 'echt' aan het werk zijn. Dit is voor mij een reden om ze soms uit de kast te halen. Maar ook dan kijk ik goed naar de kinderen en als ik merk dat ze er flauw van zijn dan stop ik ze graag weer weg.

Een doel van een werkblad zou kunnen zijn: Voorbereiden op het werken zoals in groep 3. Maar laten we het dan ook met groep 3 opdrachten doen.
Geen opmerkingen: