maandag 27 augustus 2012

In the Big Blue Sea

Tellen in een zomers sfeertjeInleiding van de les:
* Op tafel liggen vissen, playmobiel poppetjes, bootjes en cijfers. We luisteren naar het liedje en na afloop vraag ik de kinderen of ze weten hoeveel vissen, kinderen en boten geteld werden. De hoeveelheden worden gelegd met de cijfersymbolen erbij.
Het liedje wordt nog een keer bekeken en meegezongen voor zover dat kan.
Kern van de les:
* Kind mag aantal vissen neerleggen. Ander kind zoekt het het cijfer erbij. Hetzelfde met de vissen en de kinderen.
- De groep in 3 groepen verdelen en de groepjes zelfstandig deze opdracht laten doen.
Differentiatie:
* 6 Vissen, kind mag aantal vissen weghalen, ander zegt hoeveel er weg zijn en legt beide cijfersymbolen neer.
* Kind legt cijfersymbool neer en ander kind legt aantal vissen neer.
Afsluiting:
Weer met de hele groep.
Op tafel liggen 2 vissen, 2 poppetjes en 2 boten en we hebben een theedoek.
Kinderen doen hun ogen dicht juf (of kind) legt bv 2 vissen en 1 boot onder de theedoek. De kinderen moeten raden/zeggen wat er onder de theedoek ligt.
Liedje herhalen.

Doel:
Tellen, herkennen cijfersymbool, hoeveelheidsbegrip

Beginsituatie: 
Kinderen hebben Engelse les en Engelse woorden zijn bekend.
Kinderen tellen vlot tot 10 en kennen de cijfersymbolen tot 5 goed en tot 10 redelijk tot goed
Werkvorm is bekend.


Geen opmerkingen: