woensdag 5 september 2012

Spelen is belangrijk!

Vrij spelen is het spelen van kleuters zonder dat daar regels en opdrachten aan verbonden zijn.
Dat (vrij) spelen belangrijk is voor kinderen weten we allemaal. Kinderen leren een heleboel als ze aan het spelen zijn.
Tijdens het vrije spel moet de leerkracht de  kinderen goed observeren en die observaties gebruiken voor de lessen en begeleiding die ze gaat geven.

Wat leren kinderen tijdens het spelen: 
* Kinderen ontwikkelen tijdens het spelen een goede werkhouding. Tijdens het spelen zijn ze namelijk een poos met hetzelfde bezig.
* Spelen is goed voor de sociale ontwikkeling. Ben je lekker in je spel dan zul je niet snel een conflict opzoeken. Het geeft gezelligheid en plezier.
* Tijdens het spelen leert het kind vaardigheden en ontdekt het nieuwe dingen. (omgang met andere kinderen, taalontwikkeling, eigenschappen van materiaal etc etc)
* Als kinderen goed spelen ontwikkelen ze hun zelfvertrouwen en krijgen meer grip op de wereld om hen heen.

De ontwikkeling van het spelen: 
Een jongste kleuter kan nog erg op zichzelf gericht zijn en speelt nog erg veel alleen. Op een gegeven moment krijgt het kind in de gaten dat er ook andere kinderen in zijn omgeving spelen en gaat het naast andere kinderen spelen. Hij/zij kijkt wat de ander doet. Daarna komt het kind tot samenspelen. Er komen overleg momenten en de kinderen zullen naar elkaar luisteren. Eerst met een enkel kind en later met meerdere kinderen.
Bij de ontwikkeling van het spelen zullen fases van spelen elkaar overlappen.

Vrij spelen betekent niet dat je het niet kan sturen. Als leerkracht kun jij de kinderen een doos met materiaal geven en wat magneten en de kinderen hier mee laten spelen. Kijk wat ze ermee doen en speel daar op in.
Of je legt in de poppenhoek een paar koffers neer.
Er zijn vele manieren te bedenken om het spel van de kinderen te beïnvloeden. Het is belangrijk dat het materiaal uitdagend voor het kind is.

Als een kind niet tot spelen komt dan heeft het hulp nodig. Die hulp kan je bieden door samen met het kind te gaan spelen en daarbij te verwoorden wat je doet. Ook kun je gerichte vragen stellen aan het kind. Bv in de poppenhoek vraag je het kind of hij/zij koffie voor je wilt zetten. Laat het kind de handelingen uitvoeren eventueel met behulp van vragen.

Artikel:
RUG-onderzoek: kleuters gebaat bij meer tijd voor vrij spel.Geen opmerkingen: